LIRENG AUDITING sh.p.k.

LIRENG AUDITING sh.p.k.
NIPT: K92302060P
Regjistrimi i Pare: 180, 16.02.2010
Adresa: Rr. Dibres, P.324/1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Neshat Maze, Mirela Maze
Persona kontakti: Neshat Maze, 069 48 52 100
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Neshat Shahim Maze,
Mirela Përparim Maze,
Ortakët/Aksionerët:

Neshat Maze - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: