MOORE Albania sh.p.k

MOORE Albania sh.p.k
NIPT: M31904014L
Regjistrimi i Pare: KR 869, 01.08.2023
Adresa: Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Tish Daija", Kompleksi Kika 2, Objekti 7, Shk. 7, Kati 5, Tiranë, 0696033327
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: MOORE Global Network Limited
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.moore-albania.com; [email protected]
Administratorët: Desara Liko, Marinela Buxha
Persona kontakti: Desara Liko 0682098482
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Desara Fatmir Liko,
Arjan Leko Dhimertika,
Ortakët/Aksionerët:

Desara Liko - 51%
Glen Papadhima - 49%

Anëtaret e organeve te drejtimit: