BDO Albania shpk

BDO Albania shpk
NIPT: L02407004C
Regjistrimi i Pare: 220, 01.02.2011
Adresa: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 7, Ap. 4, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: BDO International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.bdointernational.com
Administratorët: Besjana Doda, Limos Malaj
Persona kontakti: Besjana Doda, Limos Malaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Besjana Limos Doda,
Ortakët/Aksionerët:

Guy Sadeh - 19%; Zif Haft Consulting and Management, BDO Israel - 51%; Limos Malaj - 20%;  Besjana Doda - 10%

Anëtaret e organeve te drejtimit: