Zbatimi i Kërkesave të disa SNA-ve gjatë Auditimit Ligjor të Pasqyrave Financiare 2019 në Kushtet e Vlerësimit të Rrezikut të shkaktuar nga Covid 19

Lexoni materialin e plote ketu