Veprimtari të CFRR – Viene

Po fillojmë publikimin e informacioneve periodike të Qendrës së Bankë Botërore për Raportimin Financiar në Viene (the World Bank Centre for Financial Reporting Reform's newsletter).
Pasiguria që vjen nga reforma rregullatore në fushën e auditimit dhe kontabilitetit ishe ne fokus të konferencës së nivelit të lartë të CFRR të zhvilluar kohët e fundit.
Në këtë konferenc ë mbajti një kumtesë kryetari i Këshillit Drejtues të IEKAs të titulluar: "Rregullat e Auditimit, mbikqyrja dhe kontrolli i cilësisë: progresi dhe perspektivat".

Bashkëlidhur news leter dhe prezantimi në ppt.

Newsletter
Prezantimi ne ppt