Shtyrja e afatit për dorëzimin e Pasqyrave Financiare

Nga “Plani Financiar për Përballimin e Pasojave të COVID-19” i publikuar në faqen e Kryeministrisë, ndër të tjera përfshihet:

  • Shtyrja e afatit për dorëzimin e Pasqyrave Financiare deri më 1 qershor të këtij viti për bizneset që i dorëzojnë ato online ose drejtpërdrejtë në QKB.
  • Në 6 mujorin e dytë të vitit 2020 dhe në vazhdim, do të riskedulohet tatim fitimi për të gjitha bizneset me xhiro nga 2-14 milionë lekë ose nga 20-140 mijë dollarë.

Ky plan ka hyrë në fuqi më datë 20.03.2020, si Akt Normativ i ndryshimeve në Buxhetin e vitit 2020.

Për më shumë infomacion, klikoni këtu