Njoftim per shperndarjen e Certifikatave per titullin “Kontabel i Miratuar” , per sezonin e provimeve 2016.

Njoftohen te gjithe Kandidatet KM  qe kane kaluar me sukses provimet e aftesise profesionale ne dy disiplinat e para, gjate sezonit te provimeve 2016, se ka nisur shperndarja e Certifikatave te titullit ‘Kontabel i Miratuar’. Terheqja behet ne ambientet e IEKAs.