Njoftim për provimin e dytë datë 7 maj 2016

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në Provimin e datës 7 Maj 2016 “E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë”
që provimi do të zhvillohet në ambjentet e  Fakultetit të Ekonomisë,  pranë Universitetit të Tiranës.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) si dhe dokumentin e pagesës.

Provimi do të fillojë në orën  14:00. Kandidatët duhet të jene në sallën e provimit në orën  13:30.

Pagesa do te bëhet në Bankën Kombëtare Tregtare:

Emertimi:                AC – Provimet IEKA
Nr. i llogarise:        4020 34 661
IBAN:                      AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC

Pershkrimi:             Tarife regjistrimi provimi dyte KM/EKR
Shuma:                    14.000 leke

Lista e kandidateve