Njoftim për anëtarët pasiv të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

Njoftim për anëtarët pasiv të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar
Me qëllim përditësimin e të dhënave në Regjistrin Publik të Audituesve Ligjor jo ushtrues të profesionit, të gjithë anëtarët pasiv (lista B) janë të lutur të përcjellin në adresën zyrtare të IEKAs [email protected] të dhënat e përditësuara si më poshtë:
Emër Atësi Mbiemër:
E-mail:
Nr.tel: