Njoftim mbi vijimin e aplikimeve per tre vendet vakante për anëtarë të Komiteiti të Kontrollit të Brendshëm

Në mbështetje dhe zbatim të Vendimit Nr.68, Datë 28.12.2021 të Këshillit Drejtues, aplikimet për tre anëtarët e Komitetit të Kontollit të Brendshëm dhe dy Audituesve Ligjor për pasqyrat financiare të vitit 2021, do të vijojnë deri më datë 10.01.2022 ora 16:00.