Njoftim

Të nderuar anëtarë,

Ju njoftojmë mbi zhvillimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar më datë 14.06.2022, ora 11:30 në ambientet e Hotel Tirana International, salla Akernia.

Gjithashtu, bazuar në nenin 25, të ligjit nr.10091/2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar, të Statutit të Organizatës Profesionale të Audituesve Ligjorë “Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar”, Rregullores së Edukimit dhe Zhvillimit të Vijueshëm Profesional ju njoftojmë se sipas Vendimit të Këshillit Drejtues nr. 33, datë 02.06.2022, është vendosur të zhvillohet sesioni 3-ditor i Kualifikimit të Vijueshëm Profesional për vitin 2022, në datat 13, 14, 15 Qershor sipas kalendarit bashkëlidhur.

Njoftim Asamble e Pergjithshme 14.06.2022

Vendim 5 dt 08.02.2022

Publish June 3, 2022 10:07 am