Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët do të marrin pjesë në në disiplinën “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë” datë 10 qershor 2023 se sipas programit të publikuar literatura për “Tatimet mbi të ardhurat” bazohet në ligjin aktual të pa ndryshuar.