Lista e kandidateve që do të marrin pjesë në provimin datë 17 nentor 2018

Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor që do të marrin pjesë në Provimin e datës 17 nentor 2018, ”Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit” se provimi do të zhvillohet në ambjentet e Hotel Tirana International.

Kandidatët duhet të kenë me vete ditën e provimit një dokument identifikimi (pasaportë ose kartë ID) dhe të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit (në orën 14:00).

Provimi do të zhvillohet nga ora 14:30 – 18:30.

Lista e kandidateve AL që do të marrin pjesë në provimin datë 17 nentor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ndërkombëtare të auditimit”. 

“Lista e kandidateve AL provim date 17.11.2018”

Shënim                   
                             

Pagesa duhet të kryhet në llogarinë  në BKT me të dhënat si me poshtë:

Emërtimi: Bordi i Mbikëqyrjes Publike
Nr.i llogarisë: 434003100
IBAN: AL4520511344003100CLOTCLALLI
Përshkrimi: Tarifë për provimin e katert
Shuma: 20.000 lekë

Suksese!