Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 18 tetor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 18.10.2019 në disiplinen “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”, lidhur me udhezimet dhe rregullat që duhet të kenë parasysh gjatë provimit.

Kujtesa