Kujtese për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 04 tetor 2019

I tërhiqet vëmendja të gjithë kandidatëve që do të jenë pjesëmarrës në provimin e datës 04.10.2019 në disiplinen “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ekonomike të biznesit dhe përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”, lidhur me udhezimet dhe rregullat që duhet të kenë parasysh gjatë provimit.

“Kujtesa”