Kujtesë për kandidatët e provimit datë 20 tetor 2018

Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 20 tetor 2018  “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”

Kujtesa provimi 20.10.2018