Kujtesë për kandidatët e provimit datë 11 korrik 2018

Kujtesë për kandidatët që do të marrin pjesë në provimin datë 11 korrik 2018  “Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar”

Kujtesa provimi 11.07.2018