Kualifikimi i Vijueshem i Anetareve te IEKA – Sesioni I 2015

Sesioni i I-re i programit te Kualifikimit te Vijueshem Profesional te Anetareve te IEKAs per vitin 2015 u zhvillua ne datat 29 dhe 30 Qershor 2015, tek Hotel Tirana International, Tirane.

Programi Kualifikimit te Vijueshem Profesional