Njoftim

Gjatë ditës së sotme po zhvillohet konferenca mbi “Fuqimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit”.

Konferenca në fjalë organizohet nga Banka Botërore dhe të ftuar janë përfaqësues të ” Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), përfaqësues të Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM), përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, etj,.