Grupi i Punës për rishikimin e Statutit të IEKAs

1.      Arjan   Dhimertika;

2.      Erjon Saraçi;

3.      Esmeralda Balluku;

4.      Fatos Beqja;

5.      Fatmira Kastrati;

6.      Ilda Duhanxhiu;

7.      Iris Qirjaqi;

8.      Jonid   Lamllari;

9.      Leze Abazi;

10.  Luljeta Hasho/Çipi;

11.  Nuriona Bërdica;

12.  Taulant Asllani