Teit Agim Gjini

Teit Agim Gjini
NIPT:
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 8.1.70
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
68, 31.01.2000
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët Nr. 5, Kati 1 teknik, Ap. 1&2, Tiranë Tel: 042222889 Mobil: 0692037456 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MAZARS sh.p.k.
Administrator , Ortak - 50%
KR, 110, 06.11.2006
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: