Nexhmije Rexhep Cela

Nexhmije Rexhep Cela
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 20.6.64
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
84, 07.12.2000
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tiranë Tel: 042258245 Mobil: 0692026191 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Crowe AL sh.p.k.
Administrator, Ortak - 100%
KR, 40, 10.01.2003
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: