Luciana Luftar Laska

Luciana Luftar Laska
NIPT:
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 19.4.63
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
198, 05.02.2009
Adresa: Rr. Sheh Zeneli, Lagja Hajro Çakerri, Pallati Elda VI, Vlorë Mobil: 0692065987 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
LASKA AUDITING sh.p.k.
Administrator , Ortak - 100%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: