Esmeralda Llazar Balluku

Esmeralda Llazar Balluku
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 21.6.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
12, 11.01.2000
Adresa: “Bulevardi Gjergj Fishta, Nd.32, Hyrja 14, Ap.8, Kodi Postar 1001, Tiranë Tel: 042266886 Mobil: 0692044087 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
INTER BBK AUDITING sh.p.k.
Administrator , Ortak - 100%
AR, 37, 06.01.2003
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: