Erjet Emiltiadh Dhima

Erjet Emiltiadh Dhima
NIPT:
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 27.11.1986
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
406, 31.05.2019
Adresa: Rruga "Qerim Arapii",9001, Lushnje Mobil: 0692202259 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Amel Auditing sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
KR, 826, 07.10.2022
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 593, 31.05.2019, Regjistrim, KR, 825, 07.10.2022, Ri-Regjistrim