Desara Fatmir Liko

Desara Fatmir Liko
NIPT:
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 12.08.1982
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
KR, 251, 27.08.2012
Adresa: Rruga Tish Daja, Kompleksi Kika 2, 1c/8, Kati 1, Zona Kadastrale 8260 Tiranë, Shqipëri, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MOORE Albania sh.p.k
Administrator, Ortak 51%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 251,27.08.2012, Regjistrim, KR,790, 20.04.2022, Ri-Regjistrim