Denis Hajri Abazi

Denis Hajri Abazi
NIPT:
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 10.06.1990
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
474, 16.09.2021
Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Dora D'istria", Godina Nr. 12, Ap. 16, Tirane Mobil: 0694322076 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
STUDIO – IRS FINANCE& AUDITIM sh.p.k.
Administrator, Ortak - 100%
KR, 754, 16.09.2021
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 754, 16.09.2021, Regjistrim