Armand Vullnet Hasko

Armand Vullnet Hasko
NIPT:
Vendlindje: Gjirokaster
Ditelindje: 14.02.1980
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
AR 299, 28.03.2014
Adresa: Rruga: "Frosina Plaku", 532 Homeplan, Tirane, Mobil: 0682079270, [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Euro – audit, consultancy.co sh.p.k
Ortak - 5%
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR 299, 28.03.2014 Regjistrim, KR,809, 09.06.2022, Ri-Regjistrim