Xhuljeta Vasil Kruja

Xhuljeta Vasil Kruja
NIPT: L02507201Q
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 1.8.64
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
176, 22.01.2008
Adresa: Lagja 28 Nentori, ndertesa 50m prane Tatim - Taksave, Elbasan Tel: 054246648 Mobil: 0682096768 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 177, 16.02.2010, Regjistrim