Silvana Gaqo Cifligari

Silvana Gaqo Cifligari
NIPT: K74016001V
Vendlindje: Korçë
Ditelindje: 23.8.67
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
290, 27.08.2012
Adresa: Lagja nr.9 , Rruga Midhi Kostani, Pallati Larti, Ap. 11, Shk. 1, Kati i II., Korçë Mobil: 0692063302 Mobil: 0683010872 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 94, 14.12.2012, Regjistrim