Rudmira Muhamet Seferi

Rudmira Muhamet Seferi
NIPT: L21501520K
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 14.3.62
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
288, 27.08.2012
Adresa: Lagjja 11, Bulevardi Dyrrah, pallati nr. 358, shkalla 2, apartamenti 2, kati i dytë, Durres
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Gjobë në masën 100.000 Lekë sipas Vendimit nr. 37 datë 02.07.2020 të Bordit të Mbikëqyrjes Publik
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 80, 22.09.2012, Regjistrim