Meri Nexhip Lika

Meri Nexhip Lika
NIPT: L41528005F
Vendlindje: Vlorë
Ditelindje: 2.3.71
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
278, 27.08.2012
Adresa: Rruga Artan Lenja, Kompleksi Magnet, Godina Orion, Nr.184, Tiranë Mobil: 0692024448 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 410, 31.03.2014, Regjistrim