Margarita Fehim Kalemasi

Margarita Fehim Kalemasi
NIPT: L51330007D
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 12.12.59
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
156, 19.05.2006
Adresa: Nnjesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa 14, Hyrja 6, Ap.27, Kutia Postare 1016, Tiranë Tel: 042420666 Mobil: 0695713335 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: Person Fizik, 459, 27.03.2015, Regjistrim