Kristo Vangjel Haxhi

Kristo Vangjel Haxhi
NIPT: L81508011A
Vendlindje: Këlcyrë
Ditelindje: 22.2.83
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
451, 06.02.2020
Adresa: Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Besim Imami, Ndërtesa 16, Hyrja 1, Kati 1, Tiranë Mobil: 0674050379 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 649, 06.02.2020, Regjistrim