Kondor Ferhat Çeka

Kondor Ferhat Çeka
NIPT: M12030034N
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 07.04.1974
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
480, 16.09.2021
Adresa: Rr. L. Gurakuqi, L.2, Pall.8, Ap.21, Tirane 1017 Mobil: 0674936310 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 753, 16.09.2021, Regjistrim