Inelda Gëzim Baramaj

Inelda Gëzim Baramaj
NIPT: M11329023A
Vendlindje: Tiranë
Ditelindje: 01.01.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
470, 05.03.2021
Adresa: Rr. Hajdar Hidi, Pall. 4, Ap. 8, Njesia Bashkiake Nr. 10, Tiranë Tel: 0692526848 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 719, 05.03.2021, Regjistrim