Eldar Gjençi Kazo

Eldar Gjençi Kazo
NIPT: K32506693B
Vendlindje: Sarandë
Ditelindje: 12.2.64
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
256, 27.08.2012
Adresa: Rr.Petro Nini Luarasi, Pallati Dolcka, Shk. 3, Ap. 2, Tiranë Tel: 044525121 Mobil: 0692089298 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 46, 27.08.2012, Regjistrim