Eglina Lulash Pjetërnikaj

Eglina Lulash Pjetërnikaj
NIPT: L81508019R
Vendlindje: Tropoje
Ditelindje: 15.11.92
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
434, 07.10.2019
Adresa: Kthesa e Kamzës, pallatet Maleiziane, Kati 1, Kashar, Tiranë Mobil: 0695791621 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 625, 07.10.2019, Regjistrim