Edison Lirim Troshani

Edison Lirim Troshani
NIPT: L82009019J
Vendlindje: Shkodër
Ditelindje: 29.06.1978
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
487, 04.11.2021
Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Dervish Bej Mitrovica, Pallati Kristi Co Nr.6, Kati përdhe, Dyqani Nr.1 [email protected], +355692099998
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR,772, 04.11.2021, Regjistrim