Arian Jonuz Cyrbja

Arian Jonuz Cyrbja
NIPT: K61509508L
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 30.12.71
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
204, 04.10.2010
Adresa: Durres, Lagjja nr. 3, Rruga e Re e Portit, Kompleksi 6- katesh, godina nr. 1, hyrja nr. 1, Ap.1 Mobil 0682088561 Tel 052227653/052223458 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: