Ardiola Nako Huta

Ardiola Nako Huta
NIPT: L71513044A
Vendlindje: Durrës
Ditelindje: 9.10.74
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
392, 31.05.2019
Adresa: Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i dyte, Tiranë Mobil: 0682004181 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:


Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 624, 07.10.2019, Regjistrim