Afrim Qazim Suli

Afrim Qazim Suli
NIPT:
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 16.4.60
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
4, 11.01.2000
Adresa: Rr. Kosovarve, Nd.35, H.2, Ap.7, Njesia Bashkiake Nr.5,, Tiranë Tel: 042244237 Mobil: 0692099204 [email protected]
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
AS-Audit Services sh.p.k
Administrator, Ortak - 100%
AR, 31, 03.03.2012
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa: Vërejtje sipas Vendimit nr. 43, datë 22.11.2023 të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, “Vërejtje më shënim në Regjistrin Publik për një afat 3-muaj”
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: