Trajnime per SKK 26-29 Prill & SNK 5-6 Maj

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar njofton se në muajin Prill-Maj 2017 do të nisë trajnimin në Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK).

Të gjithë personat e interesuar për të marrë pjesë në këto trajnime mund të regjistrohen pranë zyrave të IEKAs në adresën:

Rruga e Elbasanit, Pallati Edil Al It, Zyra 321, Tiranë ose duke dërguar të plotësuar në adresën [email protected].

 1. formularin (bashkëlidhur)
 2. mandatin e pagesës
 3. kopje te ID

Kohëzgjatja e kursit: 4 ditë (5 orë në ditë) (12.000 lekë)

 • Trajnimi për SKK me datat 26-29 Prill 2017
  Per datat 26-28 Prill 2017 nga ora 15:00 deri 20:30
  Per daten 29 Prill 2017 nga ora 9:00 deri 15:45

Kohëzgjatja e kursit: 2 ditë (6 orë në ditë) (8.000 lekë)

 • Trajnimi për SNK me datat 5-6 Maj 2017
  Per daten 5 Maj 2017 nga ora 14:00 deri 20:30
  Per daten 6 Maj 2017 nga ora 9:00 deri 15:30

Pagesa do të kryhet në llogaritë bankare të IEKAs në:

Intesa SanPaolo Bank
Llogaria/Account – 1008131801 IBAN – AL11208110080000001008131801 LEK

Banka Kombëtare Tregtare
Llogaria/Account – 402034661 IBAN – AL30 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLA

Raiffeisen Bank
Llogaria/Account – 0100003298-ALL IBAN – AL89202110130000000100003298 ALL

Pjesëmarrësit do të pajisen me Certifikatën për kryerjen e kursit të kualifikimit në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, e vlefshme edhe për kandidatët që do të hyjnë në provimet për Kontabilistë të Miratuar.

Trajnimet do të kryhen në sallën e trajnimeve të IEKAs në adresën më sipër.

Për cdo informacion mund të kontaktoni në zyrat e IEKAs në numrin e tel. 04 2346 077.