Teza me pergjigjet e provimit te trete date 7 qershor 2014

Teza me pergjigjet e provimit te trete date 7 qershor 2014 “Kodi i etikës i fnk-të, snkc-të, sna-të, direktivat e praktikave ndërkombëtare të auditimit, snar-të, snas-të dhe standardeve të tjera të publikuara nga fnk, si dhe rregullat e organizimit të profesionit të ekr-të”

Teza provimi trete me pergjigjet