Teza me pergjigjet e provimit te dyte date 24 maj 2014

Teza me pergjigjet e provimit te dyte date 24 maj 2014 “E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e e Shqipërisë”

Teza provimi dyte me pergjigjet