Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018

Teza me përgjigjet e provimit të datës 8 dhjetor 2018 "Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë);Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”.

“Teza me pergjigje provimi date 08.12.2018”