Teza me pergjigjet e provimit te dates 7 Maj 2016

Teza me pergjigje per provimin e dyte “E drejta civile, e drejtë penale, legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë” date 7 Maj 2016

Teza me pergjigjet