Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 tetor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 tetor 2019  “Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale dhe të biznesit”.

Teza me pergjigje provimi 6 date 18.10.2019