Teza me pergjigjet e provimit te dates 16 maj 2015

Teza me pergjigjet e provimit te dates 16 maj 2015 “E drejta civile, e drejtë penale, Legjislacioni tregtar dhe e drejtë e punës në Republikën e Shqipërisë”

Teza me pergjigjet