Teza me përgjigjet e provimit të datës 11 maj 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 11 maj 2019 "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë”

Teza me pergjigje provimi 2 date 11.05.2019